Pentru ca o persoana –sot/sotie sau parinte al salariatului-sa devina coasigurat trebuie sa urmeze cativa pasi :

Sa depuna la Casa de Asigurari de Sanatate o serie de documente, care sunt mentionate in Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, incluse în Ordinul CNAS nr. 581/2014, si anume:

  • Actul de identitate al persoanei fara venituri;
  • Documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria acesteia cu persoana asigurata;
  • Documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri impozabile;
  • O declaratie pe propria răspundere a persoanei fara venituri din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii (model Declaratie);
  • O declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva (model Declarație).

Pe baza acestor documente, coasiguratul va primi o adeverinta de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.  Astfel, cu ajutorul adeverintei, acesta va face dovada incadrarii in categoria persoanelor care beneficiaza de asigurările sociale de sanatate fara plata contributiei.

Sa depuna la angajator urmatoarele documente:

  • declaratie pe propria raspundere completata de catre salariat (Model Declarație contribuabil);
  • copia actului de identitate pentru persoana coasigurata;
  • copie a actului care dovedeste relatia de rudenie intre salariat si persoana coasigurata;
  • documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile (de la Administratia Financiara de care coasiguratul apartine cu domiciliul);
  • o declaratie pe propria raspundere a coasiguratului din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii (model Declarație);

Persoanele coasigurate nu pot avea, la randul lor, coasigurati, in baza art. 213 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.