Politica de Confidențialitate a Datelor

 

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL giaconsulting.ro SAU SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VA SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

Această politică de confidențialitate („Politică”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respectă drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

giaconsulting.ro își rezervă dreptul de a schimbă și actualiza în orice moment conținutul website-ului giaconsulting.ro , precum și Politică de confidențialitate și termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifică termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

giaconsulting.ro poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că pagină de web este relevanță nevoilor dumneavoastră.
 • Pentru a ne ajută să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
 • Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

giaconsulting.ro colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor., inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. giaconsulting.ro poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocand temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
 • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a va furniza un serviciu cât mai bun.

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Date pe care le furnizați în mod direct

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Date colectate sau generate de Noi că urmare a interacțiunii dvs. cu site-ul giaconsulting.ro

în plus față de informațiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit giaconsulting.ro și cum putem să ne îmbunătățim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați giaconsulting.ro, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit în timpul petrecut în Site.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a va recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica Cookies.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

 

Stocare datelor personale

Datele dumneavoastră personale pot fi stocate pe:

 • serverul companiei care asigură găzduirea site-ului www.giaconsulting.ro
 • computerele și unitățile externe de arhivare de date, cu care administrează   site-ul www.giaconsulting.ro
 • serverele criptate ale furnizorului profesional de email marketing MailChimp cu care site-ul www.giaconsulting.ro lucrează în scopul furnizării de Newsletter
 • serverele criptate ale furnizorului de arhivă digitală Dropbox și / sau Google Drive.
 • serverele criptate ale furnizorului de curierat digital  We Transfer  pe care uneori îl folosim în scopul transferării către adresa dumneavostră de email a filmărilor și video-urilor, produselor sau documentelor în format electronic rezultate în urmă colaborării cu noi.

 

Durata prelucrării

Ca principiu, giaconsulting.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Cum folosim datele personale?

giaconsulting.ro folosesc datele personale doar în urma acordului dumneavoastră în exprimat în clar și în funcție de natura lor.

Tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

Adresa de email:

În cazul în care ne-ați furnizat adresa de email, o vom folosi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la produsele și serviciile noastre, dar și la articolele și resursele pe care le publicăm periodic pe acest site.

Prenumele și Numele:

În cazul în care ne-ați furnizat Prenumele și Numele , folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi. Platforma pe care o folosim în scop de email marketing (Mailchimp), ne permite personalizarea pe baza datelor furnizate de abonați.

De asemenea, acolo unde e cazul, folosim aceste date în scop de facturare servicii și/sau pentru a încheia contracte de colaborare în următoarele situații:

Numărul de telefon:

În cazul în care ne-ați furnizat Numărul de Telefon, folosim aceste date pentru a vă putea contacta rapid,  în scopul informării eficiente asupra stabilirea detaliilor organizatorice în cazul colaborării cu giaconsulting.ro

Numele companiei

În cazul în care ne-ați furnizat numele companiei pentru care lucrați sau pe care o administrați, folosim aceste date astfel:

 • în scopul facturării de servicii sau pentru a încheia contractul de colaborare cu respectivă companie:
 • toate documentele în care trebuie stipulată participarea sau implicarea dumneavoastră, ori a unuia dintre angajațîi respectivei companii;
 • furnizarea de servicii video sau filmare pentru respectiva companie.

 

Datele de facturare

În cazul în care ne-ai furnizat datele de facturare (CNP, CUI, Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului, Adresa Sediului Firmei, Contul Bancar, Numele Băncii, Numele Reprezentantului Legal, Funcția Reprezentantului Legal, Seria și Numărul Cărții de Identitate), folosim aceste date pentru a încheia contractul de colaborare și întocmirea de facturi fiscale.

www.giaconsulting.ro se angajaza sa nu transmita datele furnizate de utilizatorii site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul comunicarii cu clientii sai, al informarii acestora cu privire la functionarea site-ului, ofertelor acestuia si a altor oferte ale asociatiei.Scopul colectarii datelor este: Inscrierea acestor date in documentele fiscale emise de societate conform legii si informarea dumneavoastra. Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a putea fi contactat, pentru a putea fi emise documentele tranzactiei si pentru a va putea fi livrata comanda. Refuzul dumneavoastra duce la imposibilitatea procesarii comenzii. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate in parte companiei de curierat care livreaza produsele.

 

În ce situații au terții acces la datele Dvs?

Nu vom vinde niciodată datele dumneavoastră personale.

Nu vom transfera sau furniza aceste date către terți fără un acord explicit din partea dumneavoastră, cu excepția situaților în care suntem obligați de legile în vigoare sau organele de control ale Statului Român. (Ex. Procuratură, Judecătorie, Poliție, Organele fiscale și procesare de date autorizate de Statul Român sau Consiliul Europei, etc.)

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

giaconsulting.ro nu iși asumă nici o responsabilitate financiară, morală și de nici o natură în urma accesării prin fraudă de către persoane neautorizate, viruși informatici sau atacuri cibernetice a:

 • serverelor, computerelor, dispozitivelor care găzduiesc datele dumneavoastră personale
 • bazelor de date aparțînând colaboratorilor externi cu care uneori suntem nevoiți să colaborăm

Dacă sesizăm apariția unei situații de fraudă sau atac informatic asupra arhivelor electronice unde sunt stocate datele dumneavostră personale, conform legii vom înștiința  în maxim 72 de ore de la descoperirea breșei de securitate,  A.N.S.P.D.C.P.   (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), organul competent al Statului Român autorizat pentru gestionarea unor asemenea incidente.

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date cum ar fi Hetzner sau Amazon care au centrele de date în Uniunea Europeană); (îi) celorlalți Utilizatori ai Platformei giaconsulting.ro atunci când va dați datele de contact sau contactați alți Utilizatori prin mecnaismele de comunicare puse la dispoziție de site-ul giaconsulting.ro; (iii) dacă avem obligația de a divulgă datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politicia Cookies. În aceste situațîi, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat.

 

Drepturile dvs.

giaconsulting.ro poate să colecteze și să prelucreze datele înscrise în site, conform:

 • Legii nr. 677/2001 din România (modificată și completată) pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor.
 • Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția viețîi private în sectorul comunicațiilor electronice.

De asemenea utilizatorii acestui site trebuie să știe că începând cu  25 mai 2018 colectarea și prelucrarea datelor cu  caracter personal se va face respectând noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679) cu aplicare directă în toate statele UE.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor sale personale. Acest drept poate fi anulat pentru anumite situațîi prevăzute de lege. Astfel dreptul la opunerea prelucrării datelor personale, nu poate fi exercitat dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu așa cum este prevăzut de lege.

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

 • Dreptul de acces

puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

 • Dreptul de a corectă datele

puteți sa ne solicitați  sa modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 • Dreptul la ștergere

puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (îi) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

 • Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție

puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea va puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

 • Restricționare

în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

 • Dreptul la portabilitatea datelor

în măsură în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

 

Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă luați cunoșțînță de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@giaconsulting.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

 

Contact

Dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii sau solicitări cu privire la informațiile cuprinse în prezența pagină, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa  office@giaconsulting.ro