Începand cu anul 2018, Codul fiscal stabileşte ca PFA-urile trebuie să platească pentru veniturile pe care le realizează un impozit de 10%, precum şi anumite contribuţii obligatorii, în cazul în care veniturile extra-salariale depășesc, cumulat, plafonul a 12 salarii minime brute pe economie. Mai exact, vorbim de CAS în cota de 25% și CASS de 10%, raportate la salariul minim brut, de 1.900 de lei (pentru CAS se poate alege și un plafon superior).

Chiar dacă plătește contribuția la sănătate, PFA -ul nu beneficiază de concedii medicale plătite, fiind obligat să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare socială de sănătate, pentru a beneficia de acest lucru.

Se completează cererea atasata aici si contractul de asigurari sociale de sanatate Contract Casa de Sanatate,  se anexează ultima decizie de impunere primită și copia cărții de identitate.

Documentele se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și vor produce efecte de la data înregistrării.

 

Tipurile de concediu medical şi indemnizațiile ce pot fi acordate salariaților  şi celorlaltor categorii de persoane care contribuie la sistemul de asigurări sociale de sănatate, inclusiv PFA, stabilite prin OUG nr. 158/2005, sunt:

  • concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de munca, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
  • concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
  • concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
  • concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

 

Dreptul  persoanelor fizice autorizate la concediile și indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, raportat la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată (1.900 de lei) și nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia (22.800 de lei).

În momentul de față, potrivit legislației în vigoare, stagiul minim de cotizare este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, însă există și excepții de la această regulă, printre ele fiind cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA, când dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporara de muncă nu sunt condiționate de realizarea stagiului de cotizare. Dacă stagiul de cotizare este mai mic de șase luni, baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima luna de asigurare.