Doresti să obții reducerea facturilor de gaz și/sau energie electrică?

 

Conform LEGII nr. 259 din 29 octombrie 2021 în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se vor acorda compensații clienților care cumpără energie electrică/gaz pentru propriul consum casnic( denumiți în continuare consumatori casnici), întreprinderilor mici și mijloci( denumite în continuare IMM), cabinetelor medicale individuale și alte altor profesii liberale (indiferent de forma de organizare), microintreprinderilor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

În ceea ce privește reducerile de care pot beneficia consumatorii casnici, dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de lege,  în cazul energiei electrice compensația unitară va putea ajunge până la 0,291 lei/kWh, iar în cazul gazelor naturale compensația unitară va putea ajunge până la 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar.

În schimb, pentru IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, microintreprinderi, PFA-uri, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, reducerea va consta în scutirea de la plata tarifelor reglementate de rețea (serviciul de sistem, tariful de transport, tariful de distribuție), certificatelor verzi, contribuției de cogenerare de înaltă eficiență și accizei.

Pentru a beneficia de reducere, consumatorii casnici trebuie să respecte un prag minim de consum zilnic, anume cel puțin 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv cel puțin 7 kWh pe zi gaze naturale în perioada de facurare și un prag maxim de 1500 kWh alocat în tranșe: Noiembrie 2021 (30 de zile)- 297,9 kWh; Decembrie 2021 (31 de zile)-307,83 kWh; Ianuarie 2022 (31 de zile)- 307,83 kWh;    Februarie 2022 (28 de zile)- 278,04 kWh; Martie 2022 (31 de zile)- 307,83 kWh.

Consumatorii casnici care îndeplinesc condițiile vor beneficia  de aceste reduceri automant, fără să depune o cerere în acest sens,  în facturile aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, reducerea fiind consemnată cu semnul minus.

Totuși, respectarea condițiile se impune pentru toate cele cinci luni astfel,  dacă consumatorul casnic a beneficiat într-o lună/ lunile anterioare de această reducere și, luna următoare nu mai  îndeplinite condițiile, factura emisă în această lună va conține și sumele acordate cu titlul de reducere, consumatorul fiind obligat să le achite.

Pentru IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, microintreprinderi, PFA-uri, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale reducerea nu operează automat ci mai întâi, trebuie ca firma să nu fie în insolvență sau în dizolvare/faliment și să aibă toate autorizațiile necesare desfășurării normale a activității. Apoi, trebuie ca reprezentantul legal al firmei să completeze o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere, pe care o va trimite furnizorului său de energie electrică sau gaze.

          Reducerea se va aplica doar din luna depunerii cererii, chiar dacă și pentru lunile anterioare aveați dreptul deci, dacă vă amintiți să o depuneți în ianuarie, nu veți beneficia de reducerea de factură aferentă lunilor noiembrie și decembrie, motiv pentru care vă sfătuim să o depuneți cât mai repede!

Legea nu specifică sub ce formă trebuie să depuneți cererea/declarația, dar obligă furnizorii să nu restrângă sub nicio formă opțiunile de transmitere, deci cel mai probabil se vor putea depune și online, acestea fiind adresele de e-mail ale furnizorilor:

Enel: plafonare-exceptare-business@enel.com sau prin poștă, la adresa: Bd. Mircea Voda, Nr. 30, Et. 6, Camera 6.8, Sector 3, București.

Electrica Furnizare S.A.: clienti@electricafurnizare.ro

Tinmar Energy: office@tinmar.ro sau adresa București, Calea Floreasca, nr. 246C, et.17, sector 1 (clădirea Sky Tower)

e-on: prin poștă la adresa O.P. 9 C.P. 10, Tîrgu-Mureș, Mureș sau direct pe site https://www.eon.ro/contact

Cez România: cez_crc@cez.ro

Formularul care trebuie completat și trimis:

Cerere-declaratie-pe-proprie-raspundere.pdf

 

 

 

 

Autor
Madalina Ionut