Telemunca și munca la domiciliu

11.03.2020

 

Având in vedere situația “virală” prin care angajatorii și angajații pot trece, vă prezentăm două posibilități pentru a vă/ne continua activitatea în condiții de prevenție și nu numai.

În situația în care munca prestată de catre angajați se pretează a fi prestată în regim de muncă la domiciliu sau în regim de telemunca, angajatorii au posibilitatea legală, cu acordul salariaților, să adopte unul dintre regimuri astfel încât activitatea sa nu fie afectată.

Telemunca este reglementată prin Legea 81/2018 reprezentând o forma de organizare a muncii prin care salariatul, iși îndeplinește atribuțiile specifice funcției așa cum este prevăzut în fișa postului, în alt loc decât locul de munca organizat al angajatorului, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Acest lucru trebuie prevăzut în contractul de muncă sau menționat printr-un act adițional. Nerespectarea acestei prevederi aduce o amendă de 5000 lei.

Contractul individual de muncă/actul adițional va cuprinde în mod obligatoriu:

 • Menționarea expresă că telesalariatul lucrează în regim de telemuncă
 • Perioada în care își desfășoară activitatea la un alt loc de muncă organizat al angajatorului
 • Locul desfășurării activității de telemunca
 • Programul în cadrul căruia angajatorul are dreptul să verifice activitatea, modalitatea și efectuarea concretă a sarcinilor, precum și felul realizării controlului
 • Responsabilitatea părților în funcție de locul desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătații în muncă
 • Măsurile luate de către angajator pentru ca angajatul sa nu fie izolat de restul angajaților
 • Cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă
 • Obligațiile angajatorului
 • Obligațiile telesalariatului

Image result for telemunca

Munca la domiciliu este prevăzută în Codul Muncii, art. 108-110 din Legea 53/2003.

Munca prestată în regim de muncă la domiciliu, permite flexibilitatea programului, angajatul iși stabilește singur programul, respectând durata muncii așa cum este prevăzut în contractul de muncă.

Contractul individual de munca/actul adițional va cuprinde în mod obligatoriu:

 • Mentionarea expresă că salariatul lucrează la domiciu
 • Programul pe care și-l stabilește angajatul dar în cadrul căruia angajatorul are dreptul să verifice activitatea, modalitatea și efectuarea concretă a sarcinilor
 • Obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, a materialelor, produselor, instrumentelor de lucru pe care angajatul le folosește în realizarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului

Așa cum reiese, pentru ambele variante este obligatoriu sa întocmim acte adiționale.

Vom reveni în următorul articol cu modele de acte adiționale pentru aceste 2 variante.

Image result for home office