Audit

Ce trebuie sa stii

Avem o echipă multidisciplinară cu o experiență vastă, adaptată diferitelor nevoi ale clienților noștri, menținând întotdeauna transparența și sprijinul informațiilor.

Aplicarea auditului atât intern cât și financiar are efecte benefice pentru propria afacere, precum și pentru toți cei implicați în viața economico-socială și conferă siguranța unui grad ridicat de credibilitate a setului de situații financiare întocmite, analizate de un grup de profesioniști special pregătiți care vor certifica faptul că s-au întrunit aspectele semnificative pentru întocmirea unor situații financiare credibile și relevante.

Servicii menite să vă ajute

Diferența dintre GIA CONSULTING și alte companii se regăsește în rezultate.

În funcție de obiectivele urmărite putem asigura următoarele tipuri de audit: audit financiar sau statutar și audit intern externalizat obligatoriu în urma modificărilor legistive impuse de Legea 162/2017.

Obiectivul general al auditului financiar constă în prezentarea unor situații financiare reale și complete, întocmite cu acuratețe printr-o activitate de examinare elaborată și minuțioasă, în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Financiar ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Scopul auditului intern îl reprezintă minimizarea riscurilor și fraudelor dintr-o societate, printr-o activitate de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

Aveți nevoie de ajutor?
Aici, la GIA CONSULTING vă oferimi sprijinul de care aveți nevoie.