• Cerere tip (Model cerere);
 • Adeverinţă tip – completată de angajator în original (Model Adeverință);
 • Dovadă de la angajator că realizează venituri  şi în prezent începând cu data de…;
 • alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul;
 • Buletine identitate( mama şi tată ) copie+original;
 • Certificatele de  naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
 • Livret de familie (după caz) copie +original;
 • certificatul de căsătorie- copie+original;
 • alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
 • în cazul în care părinții sunt necăsătoriți este necesară și anchetă socială efectuată de Serviciul  Autoritatea Tutelară  conform H.G.1291/28.12.2012.
 • extras cont -În cazul în care doriţi că plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)
 • Dosar plic.

Sursa :  primariatm.ro